over digitale geletterdheid

30 januari 2024

Peilingsonderzoek in Peil.DG

Dit onderzoek brengt de huidige stand van zaken rondom digitale geletterdheid in het primair onderwijs in kaart.

De Inspectie voor het Onderwijs voert met enige regelmaat in het primair onderwijs peilingsonderzoeken uit voor de verschillende leergebieden. De uitkomsten geven een beeld van wat kinderen leren op school, hoe deze resultaten zich in de tijd ontwikkelen en hoe ze zich verhouden tot het beoogde onderwijsaanbod.

Domeinbeschrijving als onderzoekskader

Een peilingsonderzoek wordt gedaan op basis van een domeinbeschrijving. Normaal is hierin beschreven wat de wettelijke eisen zijn voor de inhoud van het specifieke domein en hoe deze inhoudelijke eisen kunnen worden vertaald naar de praktijk van het onderwijs. Voor digitale geletterdheid zijn echter nog geen wettelijke eisen, het is nog geen onderdeel van de huidige kerndoelen.

SLO heeft een domeinomschrijving ontwikkeld die beschrijft welke (sub)domeinen van digitale geletterdheid in het peilingsonderzoek ten minste getoetst zouden moeten worden om de digitale geletterdheid van leerlingen vast te stellen.

Peil.DG

Digitale geletterdheid is op dit moment nog niet verplicht in het curriculum. Wel loopt er vanaf februari 2020 t/m december 2022 een eerste peilingsonderzoek: Peil.DG. Dit onderzoek kan worden gezien als een nulmeting om in de toekomst een ontwikkeling in kaart te kunnen brengen.