over digitale geletterdheid

13 april 2022

ICT en het curriculum

“Vertalen we de snelheid en invloed van de zich ontwikkelende technologie snel genoeg naar het curriculum?”

In de huidige samenleving is informatie- en communicatietechnologie (ICT) een vanzelfsprekendheid. Het aantal mensen dat zich niet kan voorstellen, dat er een wereld zonder internet heeft bestaan groeit. Leerlingen worden groot met smartphones, tablets, gameconsoles en andere technologie. In de maatschappij, in bedrijven en instellingen zou het stil en tegelijkertijd chaotisch worden als de ICT-voorzieningen plotseling zouden uitvallen. Dertig jaar geleden voegde ICT iets toe aan de wereld, nu is het een onlosmakelijk onderdeel.

Digitale geletterdheid is het geletterd zijn in de informatie en communicatietechnologie. Je kunt leren over ICT en leren met ICT.

Leren over ICT

De groeiende rol van ICT is voor het onderwijs op verschillende manieren relevant. Er moet meer aandacht zijn voor het leren over ICT. Het onderwijs bereidt leerlingen voor op deelname aan de samenleving. Gezien de rol van ICT in de samenleving zou het onderwijs leerlingen ook moeten voorbereiden op deelname aan de digitale samenleving. Het is noodzakelijk dat het onderwijs bijdraagt aan de digitale geletterdheid van leerlingen.

Leren over ICT en de betekenis van ICT binnen vakken en leergebieden

Leren over ICT betekent ook het leren over de invloed van technologische ontwikkelingen op de inhoud van beroepen, vakken en vakgebieden. De vraag is of hiervoor in het huidige onderwijs voldoende aandacht is.

Leren met behulp van ICT

Daarnaast is het van belang om te bekijken hoe ICT binnen het onderwijs ingezet kan worden als middel om de uitvoering van het curriculum te ondersteunen en het onderwijs aantrekkelijker en efficiënter te maken.

Wil je meer weten over "leren over en leren met behulp van ICT"? In de Curriculumspiegel (pdf, 203 kB) wordt dit vanuit curriculair perspectief belicht.

De leraar en ICT

De inzet van ICT in het onderwijs helpt bij positieve resultaten voor de leeruitkomsten van leerlingen, en bijdragen aan hun digitale geletterdheid. De kennis en kunde van de leraar is bepalend voor het succes van die inzet. Leraren hebben zowel technologische als didactische en vakinhoudelijke kennis nodig om ICT bewust te kunnen inzetten in het onderwijs. De deskundigheid van leraren om ICT te kunnen integreren in het curriculum is een belangrijk punt van aandacht.

Bron: