Slo-publicaties

13 april 2022

Publicaties over digitale geletterdheid

SLO-publicaties

DG-trendanalyse

Digitale geletterdheid, Ontwikkelingen en uitdagingen in het curriculum po en onderbouw vo

(2021)
In deze trendanalyse schetsen we trends en ontwikkelingen die laten zien waarom het gewenst is om digitale geletterdheid een vaste plaats te geven in het curriculum.

DG-rapportpraktijkonderzoek

Rapport praktijkonderzoek Digitale Geletterdheid in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs

(2021)
Samen met Kennisnet onderzocht SLO de impact die corona en het afstandsonderwijs had op de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Ook lessen uit de lockdown zijn hierbij meegenomen.

DG-curriculumspiegel

Curriculum en ICT

(2017)
Hoofdstuk uit de Curriculumspiegel waarin voor digitale geletterdheid en ICT wordt geschetst wat op curriculumgebied de stand van zaken is. Met als kernvraag: Vertalen we de snelheid en invloed van de zich ontwikkelende technologie snel genoeg naar het curriculum?

DG-21eeeuwsevaardigheden

21e-eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs

(2014)
In opdracht van het ministerie van OCW heeft SLO in kaart gebracht wat de 21e eeuwse vaardigheden precies inhouden en in hoeverre ze aandacht krijgen of zouden moeten krijgen in het funderend onderwijs (het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs). Daarbij is gevraagd specifiek aandacht te besteden aan digitale geletterdheid.

Publicatie

Externe publicaties

Publicatie
DG-duorapportage

Rapportage Monitor Digitale Geletterdheid in het VO 2020-2021

(2021)
Rapportage van het onderzoek dat is uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek & Advies om inzicht te krijgen in de status van digitale geletterdheid in het voortgezet onderwijs in Nederland.
Er is een ook versie voor het primair onderwijs.