Inhoudslijnen met aanbodsdoelen

13 april 2022

Kerndoelen digitale geletterdheid

Voor digitale geletterdheid zijn er op dit moment nog geen wettelijk vastgestelde kerndoelen. In de loop van 2022 kan waarschijnlijk worden gestart met de actualisering van de kerndoelen voor alle leergebieden. Digitale geletterdheid wordt daarin meegenomen.

Wat hebben jongeren nodig om digitaal geletterd te zijn?

De inhoudslijnen digitale geletterdheid zijn de basis voor een beredeneerd aanbod.

DG-figuur-nieuw

Om digitaal geletterd te zijn hebben leerlingen van alle vier inhoudelijke domeinen kennis en vaardigheden nodig. Hier vind je per domein een voorbeeldmatige uitwerking van de inhoud.

SLO heeft voor digitale geletterdheid de mogelijke inhouden uitgewerkt voor het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs (het funderend onderwijs) in de vorm van inhoudslijnen met aanbodsdoelen voor zowel kennis, vaardigheden als houding. Met aanbodsdoelen beschrijven we op een actieve manier aan welke onderwerpen je met de leerlingen kunt werken bij elk domein.

Inhoudslijnen digitale geletterdheid voor funderend onderwijs

De uitwerkingen voor het vo sluiten aan op die van het po. In de inhoudslijnen is dit in een doorgaande lijn te zien.

digitalegeletterdheid-ib-inhoudslijn-picto inhoudslijn ICT-basisvaardigheden

digitalegeletterdheid-mw-inhoudslijn-picto inhoudslijn Mediawijsheid

digitalegeletterdheid-ct-inhoudslijn-picto inhoudslijn Computational thinking

digitalegeletterdheid-iv-inhoudslijn-picto inhoudslijn Digitale informatievaardigheden

Meer over inhoudslijnen

Inhoudslijnen vormen een kader waarin inzichtelijk wordt gemaakt waar de leraar met de leerlingen aan werkt.

We spreken hier liever over inhoudslijnen dan over leerlijnen. De inhouden zijn aangegeven in een min of meer logische opbouw. Maar het zijn daarmee geen kant en klare leerlijnen.

De aanbodsdoelen die in deze inhoudslijnen zijn beschreven, bevinden zich op het niveau tussen kerndoelen (voor digitale geletterdheid nog niet aanwezig) en leerdoelen.

Aan de hand van de aanbodsdoelen kun je werken aan de ontwikkeling van eigen onderwijsleerlijnen. Zo kun je als vaksectie(s) of als schoolteam samen bouwen aan een schooleigen curriculum voor digitale geletterdheid. Op basis van de aanbodsdoelen kun je vervolgens leerdoelen en lesdoelen formuleren die passen bij de doelgroep en waarin je aangeeft wat de leerlingen moeten kennen en kunnen.