Websites van anderen

13 april 2022

Interessante websites digitale geletterdheid

Ben je op zoek naar nog meer informatie over digitale geletterdheid of wil je jezelf verder professionaliseren door deel te nemen aan een masterclass of een workshop rond thema’s van digitale geletterdheid? Kijk dan ook eens op de websites van onderstaande organisaties.

Staat je website hier nog niet bij? Meld het dan bij José Lodeweges (j.lodeweges@slo.nl).

Cubiss

Cubiss ondersteunt organisaties die zich bezighouden met vraagstukken rondom lezen, leren en informeren. Denk aan het onderwijs, organisaties in het sociaal domein en bibliotheken.
https://www.cubiss.nl/digitale-geletterdheid1
Deze website geeft een overzicht van de resultaten van de opdracht die Cubiss in 2015 kreeg om alle Brabantse kinderen en jongeren mediawijs te maken. De opbrengsten zijn ingedeeld naar visie & beleid, informatie & inspiratie, professionalisering, producten & activiteiten, monitoring.

ECP, Platform voor de InformatieSamenleving

“Onafhankelijk en neutraal platform waar overheid, wetenschap, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties publiek-privaat samenwerken aan en kennis uitwisselen over een verantwoorde vormgeving van onze digitaliserende samenleving.”
https://ecp.nl/themas/
Overzicht van projecten rond thema’s als Digitaal veilig, Privacy, Digivaardig en Digitaal opgroeien.

FutureNL

“Wij willen het toekomstperspectief van Nederlandse leerlingen vergroten.”
FutureNL is een onafhankelijke stichting met ANBI-status. Om alle leerlingen van Nederland te bereiken kiezen vinden activiteiten plaats op basisscholen, voortgezet onderwijs scholen en pabo’s.
https://futurenl.org/
De website bevat gratis lesmateriaal (Digi-doener lessen), informatie over gratis trainingen (online of op locatie), gratis code-uren (po en vo) en een e-learning digitale geletterdheid (po).

Human

“HUMAN wil mens en wereld vooruithelpen door autonomie en verantwoordelijkheid te bevorderen.”
https://www.human.nl/onderwijs/mediawijsheid.html
Onderwijspagina’s met speciaal voor het onderwijs ontwikkelde video’s en lesmateriaal rond mediawijsheid.

Kennisnet

Kennisnet ondersteunt scholen bij het inzetten van ICT.
https://www.kennisnet.nl/digitale-geletterdheid/
Website met informatie over het thema digitale geletterdheid. Onder andere artikelen, onderzoeken, publicaties en podcasts.
https://www.kennisnet.nl/ict-bekwaamheid-leraar/
Informatie over professionaliseren van leraren op het gebied van ICT en digitale geletterdheid.

MediaWijzer

Stichting Mediawijzer is een samenwerkingsverband van diverse organisaties op het gebied van media, opvoeding, onderwijs en jeugdwerk. In 2003 opgericht door een aantal initiatiefnemers vanuit de gereformeerde gezindte.
https://www.mediawijzer.nl/
Platform voor verantwoord mediagebruik waar onder andere brochures te downloaden zijn over een actueel thema op het gebied van moderne media en ICT.

Netwerk Mediawijsheid

“Netwerk Mediawijsheid maakt zich hard voor een toekomst waarin alle Nederlanders bewust, kritisch en actief kunnen omgaan met digitale media. Onze gezamenlijke missie is ‘Iedereen mediawijs’.”
Het netwerk bestaat uit meer dan duizend organisaties die zich inzetten op het gebied van mediawijsheid. Onder meer bibliotheken, culturele instellingen, mediacoaches, lesmateriaalontwikkelaars, educatieve uitgeverijen, onderzoeksinstituten, ict-bedrijven, mediaproducenten en -platformen, onderwijsinstellingen en zorg- en welzijnsorganisaties.
https://www.mediawijzer.net/
Op deze website vinden netwerkpartners, mediawijsheidprofessionals en geïnteresseerden in mediawijsheid informatie, blogartikelen, evenementen en tips om als organisatie aan te haken op mediawijsheid.
https://www.mediawijsheid.nl/
De betrouwbare wegwijzer in veilig en slim gebruik van digitale media. Deze website is ook een initiatief van Netwerk Mediawijsheid en bevat onder andere dossiers en filmpjes over diverse aspecten van mediawijsheid, zoals veilig online, media en gezondheid, nepnieuws. Er zijn aparte rubrieken met informatie voor scholen.
https://www.hoezomediawijs.nl/
Ook een initiatief van Netwerk Mediawijsheid is deze jeugdwebsite met betrouwbare informatie, educatieve filmpjes en doe-opdrachten over veilig en slim gebruik van (sociale) media voor kinderen en jongeren vanaf 10 jaar.

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

“Beeld en Geluid is dé plek waar media samenkomt.”
https://www.beeldengeluid.nl/beeld-en-geluid-op-school
‘Beeld en Geluid op school’ geeft een overzicht van het educatieve aanbod: workshops, trainingen voor (toekomstige) leraren en rondleidingen in de musea in Hilversum en Den Haag, in de klas en op het mediaplatform (digitale onderwijscollectie van video- en audiomateriaal).

Openbaar Onderwijs Groningen

Het netwerk van Openbaar Onderwijs Groningen, bestaande uit leerkrachten, docenten en vakexperts, werkt sinds 2016 aan een leerlijn voor digitale geletterdheid.
https://o2g2.nl/masterclass-dg
Ze bieden ook een masterclass-traject aan van zeven bijeenkomsten (online en offline) voor iedereen die werkt in het po, vo, mbo, hbo of wo.

Probiblio

Ondersteunt bibliotheken in Noord- en Zuid-Holland.
https://www.probiblio.nl/digitale-geletterdheid
Projecten waarmee bibliotheken dienstverlening kunnen bieden op het gebied van digitale geletterdheid en mediaopvoeding voor ouders en onderwijsprofessionals.

Social Media Wijs

Trainingsbureau en educatieve uitgeverij voor mediawijsheid en digitale vaardigheden in het po, vo en mbo.
https://www.socialmediawijs.nl/
De website bevat naast lesmateriaal ook informatie over gastlessen, ouderavonden, trainingen en workshops.