over digitale geletterdheid

14 augustus 2023

Actualisatie van het curriculum

Ontwikkelingen richting nieuwe kerndoelen

Rond 2015 zijn voorbereidingen in gang gezet om tot een vernieuwing van de kerndoelen te komen voor zowel het primair onderwijs als de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Digitale geletterdheid wordt hierin als leergebied meegenomen.

In het eindadvies van Ons onderwijs2032 (2016) wordt digitale geletterdheid gepresenteerd als een verplicht onderdeel van het kerncurriculum naast Nederlands, Engels, Rekenvaardigheid (inclusief wiskunde) en burgerschap. Onder de naam Curriculum.nu is hier een vervolg aan gegeven. Teams van leerkrachten en docenten hebben in oktober 2019 voorstellen opgeleverd voor de actualisatie van het curriculum. Vervolgens heeft een wetenschappelijke curriculumcommissie heeft zich over de voorstellen gebogen. Zij hebben aangegeven dat deze goed kunnen worden gebruikt als bron bij de actualisatie van kerndoelen en eindtermen (www.curriculumcommissie.nl).

Actualisatie van de kerndoelen

SLO heeft van het ministerie van OCW de opdracht gekregen om samen met het onderwijsveld concrete en actuele kerndoelen te ontwikkelen. De wijze waarop dit gebeurt is vastgelegd in werkopdrachten aan SLO.

In het najaar van 2022 is het traject gestart voor Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid. Een team bestaande uit leraren po, leraren vo, vakexperts en curriculumexperts en aangestuurd door een procesregisseur is aan de slag voor digitale geletterdheid. In het najaar van 2023 leveren zij de actuele conceptkerndoelen op.

Zie voor alle informatie over dit traject: