over digitale geletterdheid

13 april 2022

Meer lezen

Meer achtergrondinformatie over aspecten van digitale geletterdheid en ICT vind je onder andere in de volgende bronnen.

Selectie uit literatuur over ICT-basisvaardigheden

 • NEN (2016). e-Competence Framework (e-CF) - A common European Framework for ICT Professionals in all industry sectors - Part 1: Framework. NEN-EN 16234-1. Delft: NEN.
 • OECD (2015). Students, Computers and Learning: Making the Connection, Pisa. Parijs: OECD Publishing. https://www.oecd.org/publications/students-computers-and-learning-9789264239555-en.htm
 • Thomas, C. (2015). Anders dan zij. Onderwijs voor een robotsamenleving. In: R. Went, M. Kremer en A Knottnerus (red.), De robot de baas. De toekomst van werk in het tweede machinetijdperk (p. 155-167).
 • Van den Broek, A., Van Campen, C., De Haan, J. Roeters, A., Turkenburg, M., & Vermeij, L. (2016). De toekomst tegemoet - Leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in Nederland van later. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • Voogt, J., Sligte, H., van der Beemt, A., van Braak, J., Aesaert, K. (2016). E-didactiek. Welke ict-applicaties gebruiken leraren en waarom? Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
  https://kohnstamminstituut.nl/rapport/e-didactiek-welke-ict-applicaties-gebruiken-leraren-en-waarom/

Selectie van literatuur over mediawijsheid

Selectie van literatuur over digitale informatievaardigheden

 • Brand-Gruwel, S. en Wopereis I. (2010). Word informatievaardig! Digitale informatie selecteren, beoordelen en verwerken. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
 • Brand-Gruwel, S., & Stadtler, M. (2011). Solving information-based problems: Evaluating sources and information. Learning and Instruction, 21(2), 175-179.
 • Kaap, A. van der en Schmidt, V. (2007). Naar een leerlijn informatievaardigheden. Enschede: SLO.
 • Walraven, A., Brand-Gruwel, S. & Boshuizen, H.P.A. (2009). How students evaluate information and sources when searching the World Wide Web for information. Computers & Education, 52, 234-246.
 • Zanten, M. van (2015). Werken aan gecijferdheid voor de 21e eeuw. Volgens Bartjens, 34(5), 24-27.

Selectie van literatuur over computational thinking

 • Barr, V., & Stephenson, C. (2011). Bringing computational thinking to K-12:What is involved and what is the role of the computer science education community? ACM Inroads, 2(1), 48–54.
 • Fletcher, G. H., & Lu, J. J. (2009). Education: Human Computing Skills: Rethinking the K-12 Experience. Association for Computing Machinery. Communications of the ACM, 52(2).
 • Grover, S., & Pea, R. (2013). Computational thinking in K-12: A review of the state of the field. Educational Researcher, 42(1), 38–43.
 • Lu, J.J., & Fletscher, G.H.L. (2009). Thinking About Computational Thinking. SIGSE'09, March 3–7. Chattanooga, Tenessee, USA.
 • Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, computers, and powerful ideas. New York: Basic Books.
 • Voogt, J.M., Fisser, P., Good, J., Mishra, P., & Yadav, A. (2015). Computational thinking in compulsory education: Towards an agenda for research and practice. Education and Information Technologies, 20(4), 715-728.
 • Wing, J.M. (2006). Computational thinking. Communications of the ACM, 49(3), 33–35.
 • Wing, J.M. (2008). Computational Thinking and thinking about computing, Philosophical Transactions of the Royal Society, 366.
 • Yadav, A., Zhou, N., Mayfield, C., Hambrusch, S., & Korb, J. T. (2011). Introducing computational thinking in education courses. In Proceedings of ACM Special Interest Group on Computer Science Education, Dallas, TX.