De preambule

13 december 2019

Voor alle algemeen vormende vakken in het vmbo gelden in alle leerwegen zes algemene onderwijsdoelen:

  • werken aan vakoverstijgende thema's;
  • leren uitvoeren;
  • leren leren;
  • leren communiceren;
  • leren reflecteren op het leer- en werkproces;
  • leren reflecteren op de toekomst.

Deze algemene onderwijsdoelen kennen in het examenprogramma wiskunde een nadere uitwerking in drie exameneenheden:

  • oriëntatie op leren en werken (WI/K/1);
  • basisvaardigheden (WI/K/2);
  • leervaardigheden in het vak wiskunde (WI/K/3).