Het centraal examen

13 december 2019

Het centraal examen wiskunde heeft voor alle leerwegen betrekking op:

  • WI/K/3   Leervaardigheden in het vak wiskunde;
  • WI/K/4   Algebraïsche verbanden;
  • WI/K/5   Rekenen, meten en schatten;
  • WI/K/6   Meetkunde;
  • WI/V/1   Aanvullende eisen – alleen voor de gemengde en theoretische leerweg;
  • WI/V/4   Vaardigheden in samenhang – alleen voor de gemengde en theoretische leerweg.

Bij het programma voor het centraal examen hoort een syllabus, waarin de eisen die voor het centraal examen aan leerlingen worden gesteld, nader worden gespecificeerd. De examensyllabus komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het College voor Toetsen en Examens en kan jaarlijks worden gewijzigd. De actuele syllabus is voor elk examenjaar te vinden op de website examenblad.nl​.

De inhoudelijke kern van het centraal examen wordt gevormd door de exameneenheden Algebraïsche verbanden, Rekenen, meten en schatten en Meetkunde. In de exameneenheid Leervaardigheden in het vak wiskunde wordt gespecificeerd welke leerstofonafhankelijke wiskundevaardigheden een kandidaat dient te beheersen. De andere twee exameneenheden zijn afkomstig uit het verrijkingsdeel en schrijven een hoger niveau van wiskundig denken en van probleem oplossen voor en vereisen dat een kandidaat meer samenhang tussen de verschillende examenonderwerpen kan aanbrengen.


link