Het examenprogramma

27 juli 2023

Het examenprogramma wiskunde vmbo bestaat sinds 2007 uit:

  • een preambule, met zes algemene onderwijsdoelen die voor alle vakken en sectoren in het vmbo gelden;
  • het schoolexamen;
  • het centraal examen.

Het programma voor het school- en het centraal examen is opgebouwd uit een aantal exameneenheden. Acht van deze exameneenheden vormen het kerndeel van het vak wiskunde en komen in het examenprogramma voor elk van de vier leerwegen voor. Vier andere exameneenheden vormen samen het verrijkingsdeel van het examenprogramma en maken alleen deel uit van het examenprogramma voor de gemengde en theoretische leerweg.

Per leerweg bevat elke exameneenheid één eindterm. De eindtermen voor de gemengde en theoretische leerweg zijn identiek.


link