Algemene informatie

27 juli 2023

SLO biedt vakdocenten in de bovenbouw van het vmbo steun bij de inrichting van het schoolexamen (SE) in de vorm van handreikingen. Er bestaan handreikingen voor alle officiële schoolvakken. De handreikingen bevatten suggesties en adviezen voor de inrichting van het schoolexamen. De inhoud van de handreikingen voor het schoolexamen heeft een niet-voorschrijvend karakter.

Sinds 2015 worden de handreikingen voor het schoolexamen in digitale vorm aangeboden. De vernieuwde uitvoering heeft als doel de bereikbaarheid van de handreikingen te vergroten en het raadplegen van de informatie te vergemakkelijken. De digitale omgeving biedt bovendien de mogelijkheid om informatie ook in andere vormen aan te bieden en deze sneller te actualiseren en/of aan te vullen.

De verschillende onderdelen van de website zijn toegankelijk via het menu aan de linkerkant. Elk onderdeel bestaat weer uit verschillende subonderdelen die telkens toegankelijk zijn via een menu aan de rechterkant.

De website biedt docenten, schoolleiders en educatieve uitgevers extra input en de mogelijkheid om:

  • informatie te vinden over specifieke aspecten bij de inrichting en ontwikkeling van het schoolexamen;
  • verschillende onderdelen in een oogopslag met elkaar te vergelijken;
  • voorbeelden te bekijken;
  • links naar relevante bronnen en sites te volgen.

We hopen dat de handreiking voor het schoolexamen wiskunde in deze vernieuwde vorm een bruikbare steun voor docenten zal zijn bij het zelf vormgeven van het schoolexamen.