Toetsen in het schoolexamen

27 juli 2023

​​​De lesmethoden wiskunde voor het voortgezet onderwijs voorzien doorgaans in een invulling van de schoolexameneenheden. Een school is niet verplicht deze invulling te volgen. In dit onderdeel van de handreiking wordt nader ingegaan op (alternatieve) (toetsing en) invulling van de schoolexameneenheden WI/K/7 Informatieverwerking, statistiek, WI/K/8 Geïntegreerde wiskundige activiteiten en WI/V/2 Verrijkingsopdrachten.

Voor nadere specificatie van de schoolexameneenheid WI/K/3 Leervaardigheden in het vak wiskunde wordt verwezen naar de examensyllabus van CvTE, omdat deze exameneenheid ook deel uitmaakt van het centraal examen. Handreikingen voor de invulling van WI/K/1 Oriëntatie op leren en werken staan onder de menukeuze Loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Voor de exameneenheden WI/K/2 Basisvaardigheden en WI/V/3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie bevat deze website geen nadere handreikingen.

Ten slotte kent deze website twee voorbeelden van een alternatieve invulling van het schoolexamen op even zoveel scholen.