Voorbeelden van portfolioinstrumenten

13 december 2019

Het 'PTA als portfolio' geldt als maximale variant van de vier PTA-varianten. ​In de publicatie 'Portfoliovoorstel LO in bovenbouw vo' (SLO, 2004) wordt deze maximale variant uitgewerkt met allerlei portfolio-instrumenten op basis van een programmavoorbeeld. Verder wordt in het portfoliovoorstel ingegaan op de relatie tussen PTA, portfolio en eindbeoordeling voor LO.

Het gaat om de volgende typen instrumenten:

  • voorbeeld van een dossier
  • zelfevaluatie per lessenserie​​​​​​
  • periodezelfevaluatie
  • trainingsvoorbereiding
  • duursportprofiel​
  • observatie-instrumenten
  • sportkeuze-opdracht met beweegmotieven
  • eindopdracht
  • eindevaluatie