Afstemming met andere vakken

27 juli 2023

Vakoverstijgende projecten
​Een school kan met alle vakken vakoverstijgende projecten opzetten en daaraan opdrachten verbinden. Uiteraard binnen het programma van de school en aansluitend bij de visie en cultuur van de school. Opdrachten in afstemming met andere vakken worden dan meegenomen als onderdeel van het PTA. Let wel, het eindcijfer van het schoolexamen wordt per vak toegekend.

Sectorwerkstuk

Het sectorwerkstuk is onderdeel van het schoolexamen van de gemengde en theoretische leerweg. Het onderwerp of thema van het sectorwerkstuk moet vakoverstijgend zijn en betrekking hebben op een thema uit de sector waarin de leerling het onderwijs volgt. Het sectorwerkstuk is het resultaat van een afsluitende, zelfstandig door de leerlingen uitgevoerde opdracht.

Mogelijke thema's met andere vakken

Voor zowel het sectorwerkstuk als voor vakoverstijgende projecten kan een school in alle leerwegen thema’s en onderwerpen aanbieden waarbij LO gecombineerd wordt met een ander schoolvak. Hieronder volgen enkele voorbeelden die zich lenen voor opdrachten. De lijst is niet uitputtend; ze dient slechts ter inspiratie.

Mens en Natuur​

 • ​​een eenvoudig onderzoek doen naar de relatie inspanning en conditieopbouw;
 • het thema blessurepreventie;
 • ergonomische aspecten van bewegingen en houdingen (belasting en belastbaarheid);
 • mechanicaprincipes toegepast in de sport of bij acrobatische oefeningen.

Mens en Maatschappij

 • ​aandachtspunten voor een kritische sportdeelnemer;
 • sport en maatschappij, met onderwerpen als invloed van de commercie, agressie, ethiek, milieu;
 • passieve deelname aan sport;
 • sport en de media;
 • bewegen en welvaart;
 • prijs/kwaliteitsberekeningen (van sportkleding, materiaal, contributie);
 • beroepsmogelijkheden in en rond sport en bewegen (als 'werker' in de sport of bijvoorbeeld in de sector van de sportkleding).

Culturele en Kunstzinnige Vorming

 • ​kiezen van passende muziek bij een dans;
 • ontwerpen van attributen om een voorstelling aan te kleden;
 • dans ontwerpen (choreografie).

Wiskunde

 • meetmethoden bij het bepalen van diverse sportprestaties (afstand, tijd);
 • het meten van conditionele aspecten.​