Het examenprogramma

19 oktober 2023

​​​​​​​​​​​​​​​Voor het verplichte Lichamelijke opvoeding 1 (LO1) in de bovenbouw van vmbo zijn in 2007 eindtermen opgesteld. Hiernaast zijn de eindtermen: LO bovenbouw vmbo te downloaden. Het examenprogramma is voor alle leerwegen (bb/kb/gl/tl) hetzelfde.

Het examenprogramma LO1 bestaat uit:

Een preambule​​​​​ met zes algemene onderwijsdoelen; die gelden voor alle vakken en sectoren in het vmbo

en

negen exameneenheden; die gelden voor alle leerwegen in het vmbo-bb/kb/gl/tl:

LO1/K/1       Oriëntatie op leren en werken

LO1/K/2       Basisvaardigheden

LO1/K/3       Leervaardigheden in het vak lichamelijke opvoeding

LO1/K/4       Spel​

LO1/K/5       Turnen

LO1/K/6       Bewegen op muziek

LO1/K/7       Atletiek

LO1/K/8       Zelfverdediging

LO1/K/9       Actuele bewegingsactiviteiten

​​LO1 wordt afgesloten met een schoolexamen. Voor de exameneenheden die met een schoolexamen afgesloten worden, zijn alleen globaal geformuleerde eindtermen vastgesteld. ​​De eindtermen beschrijven wát geleerd moet worden en niet hoe ​geleerd moet worden. De globaal geformuleerde eindtermen bevatten geen indicatie van het beheersingsniveau dat leerlingen zouden kunnen bereiken.​

Een school mag:​

  • ​​​zelf vorm en inhoud geven aan het schoolexamen, zolang ze zich maar op de globale eindtermen richt;
  • zelf kiezen of ze gebruikmaakt van de beschikbare handreikingen;
  • zelf accenten leggen en kiezen voor meer of minder integratie van vakken;
  • zelf kiezen voor een regionale inkleuring van het schoolexamen, bijvoorbeeld in overleg met het mbo of met bedrijven en instellingen in de regio.