Specifieke afstemmingsmogelijkheden

13 december 2019

Informatietechnologie beoogt leerlingen inzicht te doen verwerven op een aantal uiteenlopende onderdelen van informatica en dit inzicht toe te passen. Dit toepassen behelst in een aantal gevallen het maken van een ICT-product. Dergelijke producten worden gemaakt ten behoeve van het gebruik in een context.

Vanuit het perspectief van informatietechnologie maakt het weinig uit om welke context het gaat, mits zijn complexiteit overeenstemt met wat in de leerdoelen beschreven staat. Of een leerling bijvoorbeeld een website maakt ten behoeve van een festivalorganisatie, een school, een pizzeria of wat dan ook, het inzicht en de vaardigheid om een website te bouwen is in alle gevallen hetzelfde. Dat maakt de weg vrij om vooral maakopdrachten in verschillende contexten te kunnen aanbieden.

Integratiemogelijkheden zijn er ook met betrekking tot het werken in projecten. Projectmatig werken is niet beperkt tot informatietechnologie. Overal waar een groep leerlingen samen een resultaatgerichte opdracht moeten uitvoeren, kan voor de projectmatige werkwijze gekozen worden, die bij informatietechnologie aan bod komt.