Afstemmingssuggesties

13 december 2019

In onderstaand overzicht wordt een aantal suggesties gegeven voor verbanden tussen de eindtermen van informatietechnologie en onderwijsactiviteiten uit de gemengde en theoretische leerweg. De eindtermen van exameneenheid IT/2 Professionele vaardigheden blijven in dit overzicht buiten beschouwing.

Eindterm Suggestie
1. ICT in beroepen Loopbaanoriëntatie en -begeleiding ​
2. Beroepskeuze en vervolgopleidingen
17. Kantoorautomatisering Alle vakken: gebruik van officepakketten
18. Ondersteuning van onderzoek Alle vakken en sectorwerkstuk: een onderzoek doen
19. Gebruikersondersteuning
20. Projectmatig werken
21. De rol van ICT in de maatschappij Maatschappijleer: de rol van (massa)media ​
22. Normen en waarden
23. Nieuwe ontwikkelingen
24. Hardwarearchitectuur
25. Computernetwerken
26. Netwerkbeveiliging
27. Printmedia

Beeldende kunstvakken: vormgeving

Nederlands: webteksten schrijven

28. Digitale media
29. Driedimensionaal ontwerpen Wiskunde: aanzichten en driedimensionale coördinaten
30. Informatiestromen Economie: het beschrijven van een productieproces
31. Databases
32. Programmeren