Eigen verantwoordelijkheid

13 december 2019

Het leren omgaan met beroepsdilemma’s hoeft zich niet toe te spitsen op de stage. De school kan dat vanaf het allereerste moment in een opleiding inbouwen. Bijvoorbeeld door het binnenhalen van ervaren vaklieden als mentor of als spelers in een simulatie.

Voor een optimaal leerrendement is het belangrijk de kennismaking en het leren omgaan met beroepsdilemma's te zien als een onderdeel van een bredere studieloopbaanbegeleiding. (Meijers, F., 2001).

Bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding gaat het er uiteindelijk om leerlingen uit te dagen nieuwsgierig te zijn en ze een keuze te laten maken voor een toekomstig beroep. Dat vraagt van de school en het stagebedrijf een goede begeleiding. Leerlingen die niet of nog weinig bekend zijn met een nieuw onderwerp, thema of vakgebied hebben behoefte aan een intense en gestructureerde begeleiding. Belangrijk daarbij is dat leerlingen voorgedaan krijgen wat zij moeten doen en hoe zij dat moeten doen. De begeleiding en het voordoen stelt leerlingen in de gelegenheid het nieuwe in verband te brengen met eerder opgedane ervaringen en uit te breiden en te verdiepen. (Kirschner, P.A., Sweller, J. & Clark, R.E.). Bij de aanbieding van nieuwe informatie mag het met andere woorden nooit zo zijn dat de school het streven naar 'zelfsturing van de leerling' op een laisser-fairewijze denkt te kunnen benaderen. De docent is niet iemand die toekijkt. Hij neemt taken over die de leerling nog niet aan kan en geeft zo het goede voorbeeld hoe je iets doet.