Kenmerken van een loopbaangerichte leeromgeving

13 december 2019

De vakkengerichte leeromgeving waarin de overdracht van informatie een centrale plaats inneemt, vormt geen gelukkige voedingsbodem voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding. De leerlingen beschikken nog niet over een toereikend referentiekader waarin zij de schoolgeoriënteerde informatie een plaats kunnen geven.

Voor het maken van een goede keuze voor een beroep of studie is het van belang dat de leerlingen loopbaancompetenties en een beroepsidentiteit kunnen ontwikkelen.

Loopbaancompetenties zijn vaardigheden van leerlingen om over de eigen motieven en kwaliteiten na te denken, om via het verkennen van mogelijkheden en het daadwerkelijk sturen van de eigen leerprocessen aan die loopbaan vorm te geven en om te netwerken.

Bij beroepsidentiteit gaat het om de zekerheid die leerlingen hebben over zichzelf, de opleiding, de toekomst en het zelfvertrouwen dat zij hieraan ontlenen.

De ontwikkeling van loopbaancompetenties en beroepsidentiteit komt goed op gang in een loopbaangerichte leeromgeving met de volgende kenmerken:

  1. De leerlingen komen veelvuldig in contact met de 'echte' beroepspraktijk.
  2. Het maatschappelijk belang of nut van de theoretische leerweg wordt zichtbaar gemaakt.
  3. De leerlingen worden in staat gesteld te communiceren over zowel de maatschappelijke betekenis van bepaalde beroepsactiviteiten als over de persoonlijke zin ervan.
  4. De leerlingen worden goed gecoacht en krijgen gelijkertijd een eigen verantwoordelijkheid wat betreft het maken van keuzes.
  5. De leerlingen kunnen spreken met ervaren beroepsbeoefenaars die als mogelijk groepsmodel kunnen functioneren.