Gespreksvaardigheid en het ERK

13 december 2019

In de tabel in de downloads is de exameneenheid MVT/K/6 gekoppeld aan een ERK-niveau en de betreffende ‘can do’-descriptoren uit Taalprofielen (2015). Voor alle leerwegen is het ERK-niveau A2.

De eerste kolom geeft de exameneenheid MVT/K/6 Gespreksvaardigheid aan. De tweede kolom vermeld het ERK- streefniveau dat aan het einde van het vmbo haalbaar wordt geacht. In dezelfde kolom staat een korte beschrijving van het beheersingsniveau A2. De derde kolom geeft de subvaardigheden van gespreksvaardigheid weer en alle betreffende ‘can do’-descriptoren uit Taalprofielen (2015). Voor het ontwikkelen van gespreksopdrachten kan uit deze tabel geput worden.

Differentiëren

Je kunt differentiëren in:

  • de uitwerking. In Taalprofielen staan voorbeelden waaruit je kunt putten;
  • de complexiteit van de opdracht, bijvoorbeeld kleine enkelvoudige opdrachten voor bb, en meer complexe opdrachten voor gl/tl;
  • contexten. Voorbeelden hiervan zijn: de belevingswereld van de leerling, thuis en omgeving, vrije tijd en amusement, dagelijkse routines, school, contacten met andere mensen, de weg vragen en wijzen, het weer, bioscoop, theater, kijksporten bezoeken, reizen, winkelen, eten, drinken en gebruikmaken van publieke diensten zoals een bezoek aan de dokter.