Taalprofielen 2015: herziene versie van Taalprofielen 2004


18 juli 2019
Taalprofielen 2015 is bedoeld voor docenten moderne vreemde talen, lerarenopleiders en ontwikkelaars van lesmateriaal en toetsen. De publicatie beschrijft de ontwikkeling van vreemdetaalcompetenties in de vorm van concrete 'can do-statements': kernachtige uitspraken over wat iemand kan doen in een vreemde taal. Deze uitspraken zijn in een zodanige volgorde geplaatst dat ze per vaardigheid de ontwikkeling laten zien van een zeer elementaire tot een vergevorderde taalvaardigheid. Uitgangspunt vormt de geaccrediteerde Nederlandse vertaling van het Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) door de Nederlandse Taalunie.

auteur SLO: Daniela Fasoglio, Kim de Jong, Bas Trimbos, Dirk Tuin
auteur extern: Beeker, A.
jaar van uitgave: 2015

Fasoglio, D., Jong, K. de, Trimbos, B., Tuin, D., & Beeker, A. (2015). Taalprofielen 2015: herziene versie van Taalprofielen 2004. Enschede: SLO.