MVT/V/3 Kennis van land en samenleving

13 december 2019

Kennis van land en samenleving wordt voor de gemengde en theoretische leerweg in het eindexamen opgenomen in exameneenheid MVT/V/3. Deze exameneenheid wordt getoetst op het CE en mag daarnaast getoetst worden op het SE, maar dit is niet verplicht.

Exameneenheid MVT/V/3
Kennis van land en samenleving
CE SE
(moet)
SE
(mag)

De kandidaat kan:

  • kennis van land en samenleving rond bepaalde onderwerpen toepassen bij het herkennen en interpreteren van cultuuruitingen die specifiek zijn voor het taalgebied of daarmee in directe relatie staan.
X X