MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid

13 september 2021

Luister- en kijkvaardigheid wordt in het eindexamen voor alle leerwegen opgenomen in exameneenheid MVT/K/5. Deze exameneenheid moet getoetst worden in het SE.

Exameneenheid MVT/K/5
Luister- en kijkvaardigheid
CE SE
(moet)
SE
(moet)

De kandidaat kan:

  • aangeven welke relevante informatie een tekst bevat, gegeven een bepaalde informatiebehoefte;
  • de hoofdgedachte van een tekst(gedeelte) aangeven;
  • de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven;
  • anticiperen op het meest waarschijnlijke vervolg van een gesprek.
X

De formulering van de exameneenheid biedt hulp bij de constructie van de toetsvragen. Deze formulering zegt echter niets over de moeilijkheidsgraad van de kijk- en luisterfragmenten. De koppeling met het ERK biedt hier inzicht in.

Met een toetsmatrijs kun je op een overzichtelijke manier de inhoud en het aantal opgaven van een toets in kaart brengen. Een toetsmatrijs is een concretisering van de inhoudsomschrijving in het PTA.

Meer weten? Lees hoofdstuk 8 in de publicatie Toetsen en beoordelen met het ERK van het ERK.