MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang

13 december 2019

Vaardigheden in samenhang wordt voor de gemengde en theoretische leerweg in het eindexamen opgenomen in exameneenheid MVT/V/5. Deze exameneenheid wordt getoetst in het centraal examen. Daarnaast mag het ook getoetst worden in het SE, maar dit is niet verplicht.

Exameneenheid MVT/V/5
Vaardigheden in samenhang
CE SE
(moet)
SE
(mag)

De kandidaat kan:

  • de vaardigheden uit het kerndeel in samenhang toepassen.
X X