Toetsen in het schoolexamen

27 juli 2023

Dit onderdeel van de handreiking gaat nader in op toetsing en invulling van de exameneenheden. Ook komt er een aantal organisatorische en praktische zaken aan bod.

De exameneenheden

Voor vmbo-bb, vmbo-kb, vmbo-gl en vmbo-tl:

 • MVT/K/1 Oriëntatie op leren en werken
 • MVT/K/2 Basisvaardigheden
 • MVT/K/3 Leervaardigheden
 • MVT/K/4 Leesvaardigheid
 • MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid
 • MVT/K/6 Gespreksvaardigheid
 • MVT/K/7 Schrijfvaardigheid

Voor vmbo-gl en vmbo-tl:

 • MVT/V/1 Leesvaardigheid
 • MVT/V/3 Kennis van land en samenleving
 • MVT/V/4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie
 • MVT/V/5 Vaardigheden in samenhang

Waar let je speciaal op bij het schoolexamen Frans?

Algemeen

Wordt conform het examenreglement gehandeld? Denk bijvoorbeeld aan regels over het te laat binnenkomen op een examen, eerder mogen vertrekken, spieken, de grootte van de letters voor dyslectische leerlingen of de extra tijd die zij kunnen krijgen om het examen te maken.

Toetsontwikkeling en kwaliteitsborging

 • Indien de vaksectie bestaat uit één docent, is samenwerking met collega’s van andere scholen voor het ontwikkelen van toetsen en het beoordelen van prestaties aan te bevelen.
 • Schakel voor een tweede beoordeling van alle toetsen en voor de afname van het mondeling een collega-docent Frans in.

Rooster

 • Rooster mogelijke herkansingen in.
 • Gebruik voor herkansingen gelijkwaardige toetsen.

Afname (kijk- en) luistervaardigheid

 • Check kort voor de afname of het lokaal beschikt over goed functionerende apparatuur (geluid, video, internet).
 • Zorg ervoor dat geluidsoverlast tijdens de afname wordt voorkomen.

Afname gespreksvaardigheid

 • Reserveer voldoende tijd per leerling voor het afnemen van de mondelingen.
 • Reserveer een andere ruimte naast die waar de mondelinge examens worden afgenomen. De kandidaten kunnen daar hun mondeling voorbereiden.