Luister- en kijkvaardigheid en het ERK

13 december 2019

In de tabel in de downloads is de exameneenheid MVT/K/5 gekoppeld aan een ERK-niveau en de betreffende ‘can do’-descriptoren uit Taalprofielen 2015. Voor alle leerwegen is het ERK-niveau A2.

In de tabel staat in de eerste kolom de eindterm MVT/K/5 Luister- en kijkvaardigheid. In de tweede kolom staat het ERK- streefniveau dat aan het einde van het vmbo haalbaar worden geacht. In dezelfde kolom staat een korte beschrijving van het beheersingsniveau van het betreffende niveau. De derde kolom bevat de subvaardigheden van luister- en kijkvaardigheid en alle betreffende ‘can-do’-descriptoren uit Taalprofielen (2015). Voor het ontwikkelen van opdrachten voor luister- en kijkvaardigheid kan hieruit geput worden.