Afname en toetsevaluatie luister- en kijkvaardigheid

13 december 2019

Op deze pagina vind je een aantal aandachtspunten voor de afname van de toets en de toetsevaluatie.

Uitproberen

Probeer, indien mogelijk, de toets uit met een collega of iemand anders die daarvoor geschikt is. Dan leer je of:

 • je de tijd die het kost de toets af te nemen goed hebt ingeschat;
 • of de opdrachten helder zijn geformuleerd;
 • de toets(onderdel)en van het gewenste niveau zijn;
 • het antwoordformulier adequaat is;
 • het beoordelingsformulier adequaat is.

Tijdig uitproberen biedt je de mogelijkheid zo nodig nog een en ander aan te passen.

Hulpmiddelen

Beslis welke hulpmiddelen zijn toegestaan. Houd hierbij rekening met het schoolbeleid en met wat bij de overige talen gedaan wordt.

Voor de afname

 • Check de audio- en/of videoapparatuur in het lokaal waar de toetsafname plaatsvindt.
 • Adviseer leerlingen aantekeningen te maken tijdens de afname. Met name bij langere fragmenten is dit handig.
 • Vraag leerlingen hun naam in te vullen op het voorblad van het betreffende toetsonderdeel.
 • Vertel welke hulpmiddelen gebruikt mogen worden.

Tijdens de afname

 • Voorkom rumoer en inloop tijdens de afname.

Toetsevaluatie

Bij hergebruik van een toets is het aan te raden de toets na eerste afname te evalueren. Dit biedt de mogelijkheid hem op onderdelen aan te passen. Dat kan nodig zijn omdat:

 • de opdracht te makkelijk of juist te moeilijk bleek;
 • de vraagstelling op onderdelen onduidelijk was;
 • een vraag niet altijd tot een eenduidig antwoord leidde;
 • de kwaliteit van het materiaal of de apparatuur onvoldoende bleek.