Overzicht kerndelen

13 december 2019

Het examenprogramma aardrijkskunde bestaat uit 9 kerndelen.

De kerndelen K1 Oriëntatie op leren en werken en K2 Basisvaardigheden zijn compact beschreven.

De kerndelen K3 t/m K9 zijn uitgebreid beschreven en als download beschikbaar.

De kerndelen K4, K6 en K8 zijn CE kerndoelen. Ze bevatten tevens een eindterm die betrekking heeft op de eigen regio en deel uitmaakt van het SE. Deze eindtermen zijn in deze handreiking SE toegelicht.