Algemene informatie

27 juli 2023

Scholen en vaksecties hebben veel ruimte om het schoolexamen (SE) naar eigen inzicht in te richten. In het examenprogramma staat beschreven welke onderdelen in het schoolexamen getoetst moeten worden. Over de vorm, inhoud, beoordeling en weging van toetsing bevat het examenprogramma echter geen richtlijnen. Deze zaken moeten scholen en vaksecties zelf regelen. Dat biedt ruimte om het onderwijs en de toetsing naar eigen inzicht in te vullen.

SLO biedt vakdocenten in de bovenbouw van het vmbo hierbij steun in de vorm van handreikingen. Voor aardrijkskunde worden alle eindtermen uitgewerkt die op het schoolexamen van toepassing zijn.

In deze handreiking staat met welke zaken rekening gehouden moet worden bij de inrichting van het schoolexamen. Daarnaast doet de handreiking suggesties voor vorm en inhoud van schoolexamentoetsen en het PTA. De site heeft geen verplichtend karakter.

De website biedt de mogelijkheid om:

 • informatie te vinden over specifieke aspecten bij de inrichting en ontwikkeling van het schoolexamen;
 • voorbeelduitwerkingen te bekijken;
 • links naar relevante bronnen en sites te volgen;
 • bepaalde onderdelen af te drukken.

Digitale handreiking aardrijkskunde vmbo

Deze handreiking heeft betrekking op het examenprogramma dat in augustus 2013 is gestart (in leerjaar 3). 
Het examenprogramma is gebaseerd op het rapport Kijk op een veranderende wereld van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG, 2008).

Uitgangspunten van het programma voor aardrijkskunde:

 1. Leerlingen krijgen inzicht in de relatie mens - natuur.
 2. Leerlingen ontwikkelen een wereldbeeld.
 3. Leerlingen leren aardrijkskundig denken.
 4. Leerlingen worden zicht bewust van maatschappelijke verantwoordelijkheden en de keuzen die ze daarin hebben.

Thema’s:

 1. Weer en klimaat
 2. Water
 3. Bronnen van energie
 4. Bevolking en ruimte
 5. Arm en rijk
 6. Grenzen en identiteit.