Preambule

13 december 2019

Voor alle avo-vakken in het vmbo gelden zes algemene onderwijs doelen. Die worden beschreven in de preambule.

  1. werken aan vakoverstijgende thema's;
  2. leren uitvoeren;
  3. leren leren;
  4. leren communiceren;
  5. leren reflecteren op het leer- en werkproces;
  6. leren reflecteren op de toekomst.

Aardrijkskunde kan een bijdrage leveren aan deze zes doelen.

Bij het eerste doel, de vakoverstijgende thema's, staan enkele thema's die met name in het programma aardrijkskunde aan de orde kunnen komen, maar ook bij andere vakken.

De preambule is immers hetzelfde voor alle avo-vakken. Het gaat om de volgende thema's:

1.3 de relatie tussen mens en de natuur en het concept van duurzame ontwikkeling;

1.4 het functioneren als democratisch burger in een multiculturele samenleving, ook in internationaal verband;

1.6 de maatschappelijke betekenis van technologische ontwikkelingen, waaronder met name de moderne informatie- en communicatietechnologie.