Afstemming met andere vakken

27 juli 2023

Afstemming met andere vakken is van belang om onnodige overlap tussen vakken of verschillen in het gebruik van bepaalde begrippen te voorkomen. Daarnaast is het zaak om het leggen van verbanden niet alleen aan leerlingen over te laten, maar ook als docententeam te streven naar samenhang in de vakken die een leerling heeft.

In de praktijk blijkt vaak dat de nadruk op het (centraal) examen de neiging om met andere vakken samen te werken vermindert. Toch kan de afstemming met andere vakken ook voor aardrijkskunde vruchtbaar zijn.

Aardrijkskunde neemt als vak een bijzondere positie in. Het omvat sociaal geografische en fysisch geografische onderwerpen en heeft mede daardoor een groot aantal raakvlakken met de (andere) mens en maatschappijvakken en een aantal natuurvakken.