K1 Oriëntatie op leren en werken

13 december 2019

Aardrijkskunde is een breed vak, waarmee leerlingen vele kanten op kunnen. Het vak sluit aan bij verschillende beroepssectoren zoals landbouw, de watersector, de energiesector, de wereld van Geo-ICT, internationale handel, toerisme, recreatie, stedenbouw, logistiek, verkeer en transport, het werk van gemeenten en provincies.

Eindterm 1

De kandidaat kan zich oriënteren op de eigen loopbaan en het belang van aardrijkskunde in de maatschappij.

In het voorstel 'Kijk op een veranderende wereld' (van de KNAG-commissie examen aardrijkskunde vmbo, 2008) staat hierover het volgende:

Aardrijkskunde is één van de algemeen vormende vakken in het vmbo. Het levert met haar focus op de vorming van een wereldbeeld, analyse van ruimtelijke vraagstukken en kaartgebruik een geheel eigen bijdrage aan die algemene vorming. Daarnaast is aardrijkskunde ook een heel praktisch vak. Bij aardrijkskunde leer je bijvoorbeeld hoe je weersgegevens kunt meten en hoe je zelf kaarten kunt maken. Omdat aardrijkskunde praktische kennis en vaardigheden levert en gericht is op heden en toekomst biedt het jongeren een oriëntatie op vervolgstudies en arbeidsmarkt."