kwaliteitsborging schoolexaminering

1 april 2022

Als team van een praktijkgericht programma werk je elk jaar weer samen aan het vormgeven van het schoolexamen. Je visie en ambities worden zichtbaar in het PTA.

Om het gesprek over de inhoud van het PTA te faciliteren worden er voor de beide praktijkgerichte programma’s gespreksleidraden gemaakt. De vragen en de voorbeelden in deze gespreksleidraden bieden hulp bij het maken van beredeneerde keuzes die aansluiten bij landelijke eisen, visie en beleid op schoolniveau.

Je kunt hier te zijner tijd een leeg Word-document met de vragen om het gesprek te voeren en een pdf-document ‘Voorbeelduitwerkingen’ met mogelijke uitwerkingen en gemaakte keuzes voor het PTA downloaden.