Kwaliteitsborging schoolexaminering

5 maart 2024

Als team van een praktijkgericht programma werk je elk jaar weer samen aan het vormgeven van het schoolexamen. Je visie en ambities worden zichtbaar in het PTA.

Om het gesprek over de inhoud van het PTA te faciliteren zijn er voor de beide praktijkgerichte programma’s een  gespreksleidraad gemaakt. De vragen in deze gespreksleidraad ondersteunen het maken van beredeneerde keuzes die aansluiten bij landelijke eisen, visie en beleid op schoolniveau.