examenprogramma's

22 mei 2023

Concept-examenprogramma's

De concept-examenprogramma's praktijkgerichte programma’s Maatschappij (pgp-M) en Technologie (pgp-T) worden beproefd. De pilotscholen bieden deze aan in de vorm van een klein programma en/of een groot programma. Het kleine programma omvat 120 studielasturen. Het grote programma is omvangrijker en gaat uit van 360 studielasturen. De vier programma’s zijn ontwikkeld in samenwerking met scholen en op verzoek van het ministerie van OCW.

handreiking

Ben je op zoek naar voorbeelden en instrumenten? Ga dan naar de handreiking SE praktijkgerichte programma's havo.