Examenprogramma's

10 januari 2024

Conceptexamenprogramma's

De conceptexamenprogramma's van praktijkgerichte programma’s Maatschappij (pgp-M) en Technologie (pgp-T) worden beproefd. De pilotscholen bieden deze aan in de vorm van een klein programma en/of een groot programma. Het kleine programma omvat 120 studielasturen. Het grote programma is omvangrijker en gaat uit van 360 studielasturen. De vier programma’s zijn ontwikkeld in samenwerking met scholen en op verzoek van het ministerie van OCW.

Pilot

De ontwikkeling van de kleine programma’s (120 studielasturen) is een jaar eerder gestart dan de ontwikkeling van de grote programma’s (360 studielasturen). Alle programma’s worden met twee cohorten leerlingen beproefd in de praktijk. De kleine programma’s zijn gereed in mei 2025, de grote programma’s een jaar later, in mei 2026. Jaarlijks monitoren we de ervaringen van de scholen met de conceptexamenprogramma’s. Dat doen we om de programma’s bij te stellen.

Overzicht ontwikkeling praktijkgerichte programma's havo
programma start pilot gereed
pgp-Maatschappij klein 2022-2023 mei 2025
pgp-Technologie klein 2022-2023 mei 2025
pgp-Maatschappij groot 2023-2024 mei 2026
pgp-Technologie groot 2023-2024 mei 2026

handreiking

Ben je op zoek naar voorbeelden en instrumenten? Ga dan naar de handreiking SE praktijkgerichte programma's havo.