opbouw van het examenprogramma

1 april 2022

Opbouw van de concept-examenprogramma's

De basis van de praktijkgerichte programma’s, bestaat uit algemene praktijkgerichte vaardigheden, werken aan praktische en realistische opdrachten en loopbaanontwikkeling. Dit zijn de domeinen A tot en met C.

De werkvelden (domein D) en programmaspecifieke kennis en vaardigheden (domein E) geven het praktijkgerichte programma kleur en zijn daarmee programmaspecifiek.

In domein F staan vraagstukken centraal die een relatie leggen met de actualiteit. Domein F is ook voor de beide praktijkgerichte programma’s gelijk.