Studielasttabellen

18 december 2019

Met het aantal studielasturen (SLU) wordt aangegeven hoe zwaar een vak weegt in het vakkenpakket van de leerling.

Dit aantal uren (géén lesuren) omvat alle activiteiten die nodig zijn om je in dit vak te bekwamen, dus lessen, huiswerk, practica, excursies, praktische opdrachten, het lezen van literatuur, etc. De totale studielast voor een leerling is ingezet op 40 (weken) x 40 (uur per week): dus ca. 1600 uur. Een havoleerling heeft dan totaal 3200 slu, een vwo-leerling 4800 slu, verspreid over de bovenbouwjaren.

De totale studielast van het vak natuurkunde is op havo: 400 slu, op vwo: 480 slu. Hiervan wordt circa 60 procent in het CE gevraagd, het SE-gedeelte bedraagt circa 40 procent.

SLU's
SE (slu) CE (slu) Totaal (slu)
Havo 160 240 400
Vwo 190 290 480

In 2012-2013 heeft SLO een nulmeting onder docenten en leerlingen uitgevoerd om antwoord te krijgen op een aantal onderzoeksvragen. De publicatie geeft een goed beeld van de stand van zaken tot dan toe. Zie 'Monitoring en evaluatie' hiernaast.