Plaats van natuurkunde in de profielen

13 december 2019

Het vak natuurkunde is een verplicht vak in het profiel Natuur en Techniek (N&T). Het neemt daar zijn plaats in naast wiskunde B, scheikunde en één profielkeuzevak, te kiezen uit: informatica, biologie, NLT (Natuur, Leven en Technologie) en wiskunde D.

In het profiel Natuur en Gezondheid (N&G) is natuurkunde een profielkeuzevak naast NLT en aardrijkskunde.

In de profielen Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij is natuurkunde een keuze-examenvak. Het is de school toegestaan om het vak natuurkunde (of gedeelten daaruit, bijvoorbeeld in de vorm van modulen) ook in het vrije deel aan te bieden.