Conceptexamenprogramma Praktijkroute havo-Educatie


Monitortraject Praktijkroute havo-Educatie (van start in schooljaar 2023-2024)
2 juni 2023

Schooljaar 2023-2024 start de eerste tranche scholen die dit concept-examenprogramma met hun leerlingen gaan uitvoeren en beproeven. Scholen ontwikkelen hun eigen onderwijsprogramma’s, eventueel samen met partners uit het brede werkveld van onderwijs en educatie.
SLO zorgt voor de curriculaire begeleiding en zal dit gehele traject nauwgezet monitoren.
De ervaring met de verschillende onderwijsprogramma’s is input voor de digitale handreiking Praktijkroute havo-Educatie.
Havo-Educatie (120 SLU) is ontwikkeld voor havisten. In de praktijkroute krijgen havisten in de bovenbouw (klas 4 en klas 5) de gelegenheid om zich te oriënteren op het beroep van leraar en het werkveld educatie. Leerlingen doen praktijkervaring op door bijvoorbeeld door zelf eens in de huid te kruipen van de groepsleerkracht, (sport)trainer, educatief uitgever of schoolleider. De leerlingen gaan buiten het eigen leslokaal op onderzoek, zelf actief aan de slag op bijvoorbeeld een school, in een museum of bij de scouting en combineren dat met kennis op het gebied van onder meer didactiek en pedagogiek.
Alle opgedane vakinhoudelijke kennis en ervaringen helpen de leerling om (verder) te reflecteren op eigen interesses, kwaliteiten en talentontwikkeling en geven richting bij studiekeuze naar het hbo. Dit vak biedt daarnaast ruimte aan ontwikkeling van meer generieke vaardigheden die bij alle vervolgstudies gewenst en betekenisvol zijn, zoals communicatieve vaardigheden, samenwerken, presenteren, onderzoeken en analyseren.


auteur extern: Louwien Eising, Else Verheijen-Groenhof, Bram Kasse, Jan Willem Mak, Janny van Meenen, Ina Frömmert, Willeke Voskamp, Wietske-Anne de Haan, Anneke van Walderveen-Sanderman, Stephanie Koster-Zwarteveen, Edith van de Brink, Linda Haesenbos, Esther Bos, Roy Cuppen
jaar van uitgave: 2022

Bos, E., Cuppen, R., De Haan, W.A., Eising, L., Frömmert, I., Haesenbos, L., Kampman, L., Koster-Zwarteveen, S., Mak, J.W., Marsman, P., Van de Brink, E., Van Meenen, J., Verheijen-Groenhof, E., Voskamp, W., Van Walderveen-Sanderman, A. (2022). Conceptexamenprogramma Praktijkroute havo-Educatie. SLO.


toon meer

Vak

Leerplankundig thema

Type publicatie