Afname en toetsevaluatie

23 februari 2024

Hier vind je meer informatie over het antwoordblad, scores, becijfering en de afname en evaluatie van een toets.

Bij de toets leesvaardigheid moet ook het antwoordblad worden gemaakt, waarin de juiste antwoorden en het maximale aantal punten per vraag worden aangegeven. Bij een open vraag moet uit het antwoordblad duidelijk blijken wat als goed antwoord wordt berekend en wat eventueel met de helft van het maximale aantal punten wordt beloond.

De scores moeten vervolgens worden omgezet in een cijfer. Daarvoor kan een tabel worden gemaakt met behulp van de omzettingstabellengenerator van Cito.

De afname

De duur van de toets leesvaardigheid is vanzelfsprekend afhankelijk van het aantal opgaven. Een toets die uit 40-45 vragen bestaat, zal waarschijnlijk ongeveer een blokuur van 100 minuten in beslag nemen.

Beslis of hulpmiddelen zoals woordenlijsten of (elektronische) woordenboeken wél of niet toegestaan zijn. Deze beslissing kan afhankelijk zijn van het schoolbeleid en van wat er bij de overige talen gedaan wordt. Bij erkende ERK-certificaten voor Engels, Duits en Frans zoals de Cambridge-certificaten, die van het Goethe Institut of DELF scolaire zijn tijdens de afname geen hulpmiddelen toegestaan.

Toetsevaluatie

Het zal zeer waarschijnlijk niet mogelijk zijn om de gehele schoolexamentoets te pre-testen. Indien de vaksectie Chinees van plan is de toets te hergebruiken, is het sterk aan te raden om de toets na de eerste afname te evalueren en de opdrachten die minder goed hebben gefunctioneerd, te herzien. Oorzaken voor het minder functioneren van een opgave voor leesvaardigheid kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • opdracht te makkelijk (iedereen had het goed) of te moeilijk (iedereen had het fout);
  • vraag onduidelijk geformuleerd;
  • meerduidige distractoren bij meerkeuze-antwoorden;
  • meerdere juiste antwoorden mogelijk.