Karakterkennis

13 december 2019

Zowel op A1- als op A2-niveau kan ook de karaktervaardigheid van de leerlingen worden getoetst.

Op A1-niveau kun je denken aan het kunnen schrijven van radicalen, het kunnen aangeven van het aantal streepjes waaruit een karakter bestaat en van de volgorde waarin karakters geschreven worden.

Op A2-niveau kun je denken aan een snelheids- en accuraatheidstest: binnen een vastgestelde tijd van bijvoorbeeld 20 minuten wordt de actieve kennis van de 150 meest voorkomende karakters handmatig getest.

Aantal karakters en karakterlijsten

Een vraag die bij alle docenten Chinees speelt is: hoeveel en welke karakters moeten mijn leerlingen aan het eind van het vwo kennen? En hoeveel daarvan moeten ze alleen herkennen, hoeveel moeten ze ook zelf kunnen schrijven?

Voor het Nederlandse onderwijs bestaat geen verplichte karakterlijst, omdat het inrichten van het schoolexamen in Nederland aan de school en aan de docenten is. Toch is het voor zowel de docent als voor de leerling verhelderend om zo'n lijst samen te stellen, zodat de verwachtingen duidelijk zijn.

Als richtlijngetallen kun je denken aan:

  • 700 karakters receptief en 480 productief voor de variant lang;
  • 400 karakters receptief en 150 productief voor de variant elementair.

Houd bij het samenstellen van een karakterlijst in ieder geval rekening met:

  • de frequentielijsten van de meest voorkomende karakters, ook in combinatie;
  • de meest voorkomende radicalen;
  • de karakters die in de gebruikte lesmethode worden behandeld;
  • de karakters die nodig zijn voor het maken van A2-opdrachten bij handmatig schrijven, schrijven op pc en lezen; bij de laatste twee gaat het om receptieve beheersing.