Schematische weergave examenprogramma

13 december 2019

Het examenprogramma en vooral de samenhang tussen de diverse domeinen wordt met onderstaand schema verhelderd.

let op: de bovenstaande lijn B kan nog worden uitgesplitst richting de drie personen/persoonsvormen (pdf, 1.5 MB). Het start met de privépersoon (B1), deze richt mogelijk een onderneming op (B2) of is als ondernemer betrokken bij een eenmanszaak (B3) of is anderszins betrokken bij een rechtspersoon (B4).