Nadruk op oriënteren

13 december 2019

Als de school de nadruk wil leggen op een oriënterend  onderwijsprogramma, dan zullen de programma's bestaan uit een profiel met profieloverstijgende keuzevakken. De school moet keuzes maken over het aanbod van keuzevakken en de volgorde daarvan moet passen in het keuzeproces van de leerling.

De leerling die nog niet weet wat hij wil zal zich verder kunnen oriënteren door voor een breed programma te kiezen. Hij krijgt een breed en verrijkend programma met veel keuzemogelijkheden. Afhankelijk van de volgorde van keuzevakken en profielvak, zal de leerling in klas 3 of klas 4 centraal examen doen. In de samenwerking met het mbo ligt de nadruk op het oriënteren op opleidingen. Leerlingen volgen de reguliere route.

Voorbeeld uit de praktijk

In klas 3 en 4 wordt het profiel D&P onder de naam van Eventz gekoppeld aan keuzevakken. De keuzevakken geven kleur aan het profiel. Op deze manier zijn er vier domeinen gemaakt waaruit leerlingen kunnen kiezen:

  • Een dienstverlenend domein. In dit domein is Eventz gekoppeld aan het keuzevak gezonde leefstijl.
  • Een creatief domein met een koppeling van Eventz aan het keuzevak podium.
  • Een groen domein waarbij Eventz gekoppeld is aan het keuzevak houden van dieren.
  • Een technologisch domein. In dit domein is Eventz gekoppeld aan het keuzevak meubelmaken.

Daarnaast kunnen leerlingen uit een aanbod van acht keuzevakken nog drie vakken kiezen. De school heeft een aanbod gemaakt dat verwant is aan de vier bovenstaande richtingen. Leerlingen kunnen daar geheel vrij een keuze uit maken. De volgende keuzevakken worden aangeboden: dagbesteding, verzorging, sport en bewegen, tekenen, schilderen & styling, groene vormgeving & styling, tuin en landschap, robotica en 3D-vormgeving & realisatie.