Nadruk op opleiden

13 december 2019

Met de nadruk op 'opleiden' zal een school smalle en specialistische onderwijsprogramma's aanbieden. Deze programma's bestaan uit een profiel in combinatie met profielverwante keuzevakken en ze zijn doorstroomrelevant.

In samenwerking met het mbo wordt gewerkt aan een doorlopende leerlijn of een leerroute naar een vervolgopleiding of cluster van opleidingen in het mbo. De school bepaalt of de leerling een vaststaande leerroute, een arrangement, volgt of dat er nog iets te kiezen valt. Dit kan door leerlingen bijvoorbeeld vier van de vijf economische keuzevakken uit het aanbod te laten kiezen.

De leerling die precies weet wat hij wil, zal voor een opleidend programma kiezen als de school dat aanbiedt. Hij krijgt een smal en verdiepend programma met beperkte keuzemogelijkheden en doet in de vierde klas centraal examen. Het schoolexamen wordt afgenomen in klas 3 en 4 over zowel het profielvak als de keuzevakken. In de samenwerking met mbo ligt de nadruk op het verbeteren van de doorlopende leerlijn wat mogelijk kan leiden tot afspraken over verkorte routes.

Het D&P-profiel is breed van opzet, maar kan ook 'opleidend' worden uitgewerkt door keuzevakken aan te bieden die aansluiten bij bepaalde profielmodulen (zie afbeelding (jpg, 112 kB)). Vanuit de profielmodulen kan er een relatie gelegd worden met opleidingen in de richting van Zorg en welzijn, Economie, Techniek en technologie. Ook een relatie met kunstopleidingen is mogelijk.

Voorbeeld

Het programma in de bovenbouw bouwt voort op het aanbod in de onderbouw. Daar kunnen leerlingen kiezen voor een sportklas, een kunstklas, een theaterklas en een ondernemersklas. In de bovenbouw kunnen leerlingen naast het D&P-profiel kiezen uit drie richtingen. Elke richting bestaat uit vier verplichte keuzevakken:

  • De richting Sport, dienstverlening en veiligheid (SDV) bestaat uit de keuzevakken Mens en activiteit, Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid, Beveiliging en veiligheid en Voorkomen van ongevallen en EHBO.
  • Kunst en vormgeven (KENV) bestaat uit de keuzevakken Idee ontwikkeling, Vormgeving en typografie, Printmedia, Commercieel.
  • Informatie en multimedia technologie (IMT) bestaat uit de keuzevakken Netwerkbeheer, ICT, Digispel en Applicatie ontwikkeling.