Doorstroom vmbo - mbo

11 oktober 2023

SLO ondersteunt bij het ontwikkelen van diverse leerplankaders voor doorlopende (verkorte) leerlijnen in de beroepskolom. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leerplankaders voor de experimenten Vakmanschaps- en Technologieroute. Deze twee verkorte routes zijn voortgekomen uit eerdere ervaringen opgedaan met VM2 trajecten en het Vakcollege. Er zijn ook scholen die op eigen initiatief een samenwerkingsverband aangaan met de roc's in hun regio en gezamenlijk doorlopende, soms verkorte, leerroutes ontwikkelen. SLO heeft verschillende publicaties die hierover gaan voor jou geselecteerd.

MBO Raad

Een goede doorstroom vmbo - mbo staat ook hoog op de agenda van de MBO Raad. Zij werken samen met het vmbo aan een goede afstemming voor de leerlingen. Wil je daar meer over weten, neem dan een kijkje op hun themapagina.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

In alle leerwegen van het vmbo, bb, kb, gl én tl, moet aandacht besteed worden aan LOB. Voor alle leerwegen gelden dezelfde eisen. In verkorte doorlopende routes neemt LOB een nog prominentere plaats in. Zie voor meer informatie het thema LOB.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

  • Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo
    In deze publicatie wordt ingezoomd op de thbo-route die zich richt op getalenteerde tl-leerlingen die de capaciteiten hebben versneld door te stromen naar het mbo, met als uiteindelijk doel doorstroom naar hbo.
  • Doorstroom in het ROC. Een kwestie van goed kiezen en doorzetten?
    In dit onderzoek, relevant voor wie zich bezig houdt met de doorstroom van allochtone studenten in het vmbo en mbo, staat de vraag centraal welke mogelijkheden er zijn om deze doorstroom te bevorderen. Een extra vraag daarbij is wat niet-uitvallers onderscheidt van uitvallers.
  • Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden. De jaren voorafgaand aan onderwijsuitval
    Dit onderzoek, interessant voor mentoren, decanen en loopbaanoriëntatiebegeleiders in het vmbo, beschrijft de diversiteit aan leerloopbanen die deelnemers volgen. Ook de samenhang tussen uitval en verschillende kenmerken van de leerloopbaan - zoals verblijfsduur, leerweg, niveau, overstap naar een ander niveau, ongediplomeerde doorstroom en zittenblijven – komen aan bod.

contactpersoon

Rob Abbenhuis 270