Doorstroom vmbo - mbo

24 februari 2020

SLO ondersteunt bij het ontwikkelen van diverse leerplankaders voor doorlopende (verkorte) leerlijnen in de beroepskolom. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leerplankaders voor de experimenten Vakmanschaps- en Technologieroute. Deze twee verkorte routes zijn voortgekomen uit eerdere ervaringen opgedaan met VM2 trajecten en het Vakcollege. Er zijn ook scholen die op eigen initiatief een samenwerkingsverband aangaan met de roc's in hun regio en gezamenlijk doorlopende, soms verkorte, leerroutes ontwikkelen. SLO heeft verschillende publicaties die hierover gaan voor jou geselecteerd.

MBO Raad

Een goede doorstroom vmbo - mbo staat ook hoog op de agenda van de MBO Raad. Zij werken samen met het vmbo aan een goede afstemming voor de leerlingen. Wil je daar meer over weten, neem dan een kijkje op hun themapagina.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

In alle leerwegen van het vmbo, bb, kb, gl én tl, moet aandacht besteed worden aan LOB. Voor alle leerwegen gelden dezelfde eisen. In verkorte doorlopende routes neemt LOB een nog prominentere plaats in. Zie voor meer informatie het thema LOB.

geselecteerde documenten

De volgende documenten helpen je verder op weg rond dit thema:

 • Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo
  In deze publicatie wordt ingezoomd op de thbo-route die zich richt op getalenteerde tl-leerlingen die de capaciteiten hebben versneld door te stromen naar het mbo, met als uiteindelijk doel doorstroom naar hbo.
 • De praktisch-concrete leerroute van het Vakcollege
  Dit verslag beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de vormgeving van het onderwijsaanbod op twee Vakcolleges Techniek en de effecten ervan op leerlingen in de eerste twee leerjaren.
 • Doorstroom in het ROC. Een kwestie van goed kiezen en doorzetten?
  In dit onderzoek, relevant voor wie zich bezig houdt met de doorstroom van allochtone studenten in het vmbo en mbo, staat de vraag centraal welke mogelijkheden er zijn om deze doorstroom te bevorderen. Een extra vraag daarbij is wat niet-uitvallers onderscheidt van uitvallers.
 • Over reguliere wegen, hobbelige sporen en hinkelpaden. De jaren voorafgaand aan onderwijsuitval
  Dit onderzoek, interessant voor mentoren, decanen en loopbaanoriëntatiebegeleiders in het vmbo, beschrijft de diversiteit aan leerloopbanen die deelnemers volgen. Ook de samenhang tussen uitval en verschillende kenmerken van de leerloopbaan - zoals verblijfsduur, leerweg, niveau, overstap naar een ander niveau, ongediplomeerde doorstroom en zittenblijven – komen aan bod.
 • Mbo opleidingsbeelden ontwikkelen
  In deze publicatie, bedoeld voor mentoren, decanen en loopbaanoriëntatiebegeleiders, staat het ontwikkelen van opleidingsbeelden als onderdeel van LOB centraal. De publicatie bevat vijf voorbeelden van projecten waarmee vmbo-scholen, naast aandacht voor beroepsbeelden, ook zorgen dat leerlingen vervolgopleidingen bezoeken en daar ervaringen opdoen. De ene school doet dat met beroepsopdrachten op de mbo-opleiding, de andere met een competentiegerichte beoordeling bij een simulatie of met veel contact tussen mbo-studenten en vmbo- leerlingen. In het laatste hoofdstuk worden succesfactoren op een rij gezet.
 • De toekomst begint vandaag: 21ste eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs
  Zoekt u meer grip op de 21ste eeuwse vaardigheden? Aan de hand van literatuuronderzoek kunt u in deze publicatie lezen welke veranderingen er op ons afkomen en welke eisen die ontwikkelingen stellen aan werknemers en burgers van de toekomst. Ook wordt ter inspiratie een aantal onderwijspraktijken beschreven.
 • Doorstroomroutes in en rond het mbo
  In het vmbo, mbo én hbo kunnen leerlingen opstromen via de verschillende niveaus die daarbinnen worden onderscheiden. Er zijn tal van routes mogelijk. Met dit artikel krijgt

contactpersoon

Rob Abbenhuis