Aan de slag

21 november 2019

Binnen jouw school is de wens uitgesproken om bij het rekenen verschillende vakken te betrekken. Wellicht zijn de eerste stappen al gezet, bijvoorbeeld doordat enkele docenten afspraken met elkaar hebben gemaakt of materiaal hebben gedeeld. Maar hoe nu verder?

Om structuur te bieden aan een traject om rekenen in andere vakken vorm te geven onderscheiden we vier fasen:

Het doorlopen van de vier fasen noemen we een koninklijke route, waarbij doelen worden vastgesteld, uitgewerkt en geëvalueerd. De schoolpraktijk verloopt in veel gevallen anders, maar ook zonder het doorlopen van de hier beschreven route is op deze website voldoende informatie te vinden ter inspiratie en ondersteuning bij een traject in de eigen school. De hier beschreven fasen kunnen houvast bieden, zowel voor een school die aan het begin van een traject staat als een school die al verschillende initiatieven heeft ontplooid. Bij elke fase komen twee invalshoeken terug: de beleidskant (schoolleiding, facilitering) en het docententeam (waaronder decanen, zorgcoördinatoren, mentoren et cetera).

Een aantal aandachtspunten - verdeeld in schoolkenmerken, keuzes en ontwerpactiviteiten - spelen in elke fase een rol. Bij onderzoeken wordt bepaald in hoeverre de school aandacht besteedt aan deze punten en waar je naartoe kunt werken. Het verschil tussen de huidige en de gewenste situatie bepaalt op welke punten de school kan ontwikkelen. Vervolgens kan in de uitvoering en evaluatie respectievelijk gemonitord en geëvalueerd worden op de aandachtspunten. Daarna kan de route desgewenst opnieuw doorlopen worden.

Onder Ondersteunende materialen vind je meer informatie, materialen - waaronder de RekenTrajectScan - en links bij de vier fasen. Een impressie van deze fasen vind je als je op onderstaande figuur klikt.
Bijlage_ppt2_Trajectstappen_550