Afstemming

30 september 2019

Wie doet wat, wanneer en hoe? Deze vraag kan zowel beantwoord worden door een inventarisatie uit te voeren als door afspraken te maken in een docentteam. Aan beide onderdelen besteden we hier aandacht.

Met een inventarisatie bedoelen we het systematisch in kaart brengen van, in dit geval, benodigde en/of uitgevoerde rekenvaardigheden in de verschillende vakken. Onder afstemming tussen twee vakken verstaan we het resultaat van overleg over concrete zaken. Denk hierbij aan het verschil in notaties, begripsomschrijvingen, rekenstrategieën, gebruik van grootheden en eenheden, referentieniveau en hoe dit vorm krijgt in het gebruik van voorbeelden, toepassingen, vraagstukken of contexten in de lespraktijk van beide vakken.

Meer over afstemmen: