Rekenen in andere vakken

2 juni 2021

Binnen de school het rekenonderwijs bij verschillende vakken onderbrengen? Wat komt daar allemaal bij kijken? Wat zijn de aandachtspunten? Zijn er materialen ter ondersteuning of ervaringen van scholen?

Met Rekenen in andere vakken willen we een overzicht bieden om met dit veelzijdige thema aan de slag te kunnen gaan. Deze pagina's zijn bedoeld voor (reken)coördinatoren, schoolleiding en betrokken docenten die zich inzetten om rekenen in andere vakken vorm te geven.

Onderstaande informatie vormt de start van een traject rond rekenen in andere vakken. Hier vindt je een aantal vragen, verdeeld in drie categorieën, die als inspiratie kunnen dienen bij de vormgeving van rekenen in andere vakken binnen de school.

De rode draad in Rekenen in andere vakken zijn een aantal punten, die aandacht verdienen als een school rekenen in andere vakken succesvol vorm wil geven. De onderstaande vragenlijst kan als checklist worden gebruikt. Elke vraag illustreert een aandachtspunt voor de school.

Vragen

Schoolkenmerken

 • Welke vormen van gezamenlijk onderwijs tussen vakken kent de school (of het team) in het algemeen?
 • In hoeverre wordt er intern gecommuniceerd over leerplanzaken?
 • Hoe is de veranderbaarheid van:
  • leiding?
  • docenten?
  • ondersteuning?
 • Hoe succesvol zijn onderwijsvernieuwingen binnen de school?

Keuzes

 • Welke (les)variant kiest de school? Aparte rekenlessen of niet?
 • Welke leermiddelen worden gebruikt voor rekenen in andere vakken?
 • Welke vakken doen mee aan rekenen in andere vakken?
 • Welke leerjaren doen mee aan rekenen in andere vakken?
  Hoe worden de rekenleerinhouden verdeeld over de deelnemende vakken?
 • Wie geeft primair uitleg over rekenen?
 • Hoe wordt door vakdocenten feedback gegeven aan leerlingen op hun rekenprestaties?

Ontwikkelpunten:

 • Is bekend welke rekenleerinhouden in de vakken aan bod komen?
 • Is bekend wanneer de rekenleerinhouden in de vakken aan de orde komen?
 • Is er afstemming tussen de vakken over het gebruik van rekenstrategieën en/of oplossingsstrategieën?
 • Is er afstemming tussen de vakken over het gebruik van taal en notaties?
 • Is er afstemming tussen de vakken over de tijdsplanning van rekenleerinhouden?
 • Heeft de school (of team) de rollen, taken en bevoegdheden ten aanzien van rekenen vastgelegd?
 • Worden ouders en/of docenten uit de voor- en vervolgopleidingen betrokken bij het rekenonderwijs?
 • Zijn de vakdocenten rekenbekwaam?
 • Hebben vakdocenten kennis van rekendidactiek?
 • Worden docenten uit de verschillende vakken geraadpleegd over de rekenontwikkeling van de leerlingen?