Waarom afstemmen

6 november 2019

In veel schoolvakken wordt een beroep gedaan op de rekenvaardigheden van een leerling. Rekenen is daardoor een voorbeeld van inhoudelijke samenhang tussen de vakken. Maar zien de leerlingen die samenhang?

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen vaak moeite hebben procedures uit verschillende vakken aan elkaar te relateren (transfer), maar dat dit kan verbeteren als notaties of grafieken bij de verschillende vakken op elkaar zijn afgestemd.1
Voor rekenzwakke leerlingen lijkt één duidelijke rekenstrategie vaak een uitkomst; meerdere mogelijkheden brengen verwarring met zich mee. Beide gegevens pleiten voor overleg en afstemming tussen collega's over aangeboden strategieën en notaties.

De benadering van een vraagstuk binnen een context kan heel verschillend zijn; een economiedocent kijkt bijvoorbeeld met een andere bril naar een vraag over renteberekeningen dan een natuurkunde- of wiskundedocent. Met elkaar hierover in gesprek gaan kan waardevolle informatie opleveren over het eigen vak en de relatie tot andere vakken. Een gesprek kan gebruikt worden om docenten bewust te laten worden van de verschillende 'brillen' waarmee ze naar een opgave kunnen kijken, maar ook naar ook de overeenkomsten tussen de vakken.

Roorda, G. (2012). Ontwikkeling in verandering. Ontwikkeling van wiskundige bekwaamheid
van leerlingen met betrekking tot het concept afgeleide
. (Proefschrift, Rijksuniversiteit
Groningen). Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.