Ondersteunende materialen bij afstemming

30 september 2019

Afstemming op didactiek
Taal, notaties en betekenis rond rekenen in de vakken Inventarisatie van taal en notaties in verschillende vakken met woordenlijst en voorbeelden.

Inventarisatie uitgevoerd door W. Spek (SLO)

Schoolvoorbeeld 'spiekboekje rekenen' 'Spiekboekje rekenen': Voorbeeld van een school die bezig is met rekenen in andere vakken en als eindproduct een hulpmiddel bij het rekenen heeft ontwikkeld.

Korte impressie in van twaalf tot achttien (9, 2013).

Meer informatie
Aandachtspunten bij het gebruik van verhoudingstabellen in de natuurwetenschappen Een beschrijving van het praktisch gebruik van verhoudingstabellen tabellen in de natuurwetenschappen en de wijze waarop ze voorkomen in schoolboeken.


Valk, T. van der, M. Wijers (2001). Nieuwe Wiskrant, 20(4), 23-27.

Rekenen bij economie Een beschrijving van de verschillen in aanpak van rekenproblemen bij de vakken economie en wiskunde.


Kneppers, L. (2010). Nieuwe Wiskrant, 30(2), 8-11.

Taalgericht vakonderwijs Website met informatie over mogelijkheden om leren en taal aandacht te geven in de vaklessen. Het is een uitwisselingspunt van materialen, ervaringen en ontwikkelingen. Een van de publicaties gaat specifiek over werken aan vaktaal bij exacte vakken.


Website van Platform taalgericht vakonderwijs