woordenschrift aanleggen


Nieuwe woorden leren

Je hoort en leest op school veel nieuwe woorden. Als je ze wilt onthouden, moet je daar iets voor doen:

  • zorgen dat je de goede betekenis weet
  • de woorden met de goede betekenis opschrijven
  • de nieuwe woorden met betekenis regelmatig overlezen of echt uit je hoofd leren
  • de nieuwe woorden zoveel mogelijk gebruiken

Wat voor de ene leerling een nieuw woord is in het Nederlands, kent de ander allang. Daarom leg je allemaal voor jezelf een woordenboek aan. Daarin noteer je:

  • het nieuwe woord
  • de betekenis
  • een voorbeeldzin; dat is een zin waardoor je beter onthoudt wat het woord betekent.

Tip: zet je woordenboek op de computer, dan kun je gemakkelijk nieuwe woorden toevoegen. Maak er een apart bestand voor. Zodra je een nieuw woord tegenkomt dat je wilt onthouden, schrijf je dat op in je eigen woordenboek. ​

Woord

Betekenis

Voorbeeldzin

Je woordenboek komt er ongeveer zo uit te zien:

paragraaf

deel van een hoofdstuk in een boek

Voor morgen moeten we paragraaf 3 en 4 leren uit het aardrijkskundeboek

woord: …

beteke​nis: …

voorbeeldzin: …

woord: …

betekenis: …

voorbeeldzin: …

Je bent de schrijver van je eigen woordenboek, dus jij mag bepalen of je de woorden op alfabet zet of niet. Je mag de betekenissen overnemen uit het woordenboek of ze in je eigen woorden omschrijven.

Alles mag eigenlijk, als je er maar voor zorgt dat je goed weet en onthoudt wat de nieuwe woorden betekenen.